บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
KUL02  ปุตตราจาย่า กัวลา เก็นติ้ง คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพ –  กัวลาลัมเปอร์ -เมืองใหม่ปุตตราจาย่า

05.00 น.

 

07.10 น.

10.15 น.

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์   E  สายการบินแอร์เอเชีย ( เข้าประตู3  )   

นำท่านเหิรฟ้าสู่กัวลาลัมเปอร์   ประเทศมาเลเซีย โดย  FD  3571

เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์  นำท่าน เที่ยวเมืองใหม่ ปุตราจายา  เมืองหลวงแห่งอนาคตของ

มาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัย  ชมมัสยิดสี   ชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่ง

และบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์  ชมวัง สุลต่าน

รัฐเซลังงอร์   บรรยากาศ ริมทะเลสาปแสนคลาสสิค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์    ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka

สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการ

ของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซียSelangorClubของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน

ชมลานน้ำพุ   St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี     และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่

30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็น

วันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชนชมหอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER สื่อสาร (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Quality ย่านช้อปปิ้ง เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศ แสง สี ยามค่ำคืนของ

กรุงกัวลาลัมเปอร์   

 

 

วันที่สอง   กัวลาลัมเปอร์- เก็นติ้งฯ

เช้า


 

 

กลางวัน


 

ค่ำ

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ตึกปิโตรนัสเพื่อรับบัตรคิวขึ้นลิฟท์สู่ ชั้น 42 สัมผัสความยิ่งใหญ่ของตึกแฝดที่สุงที่สุดใน

โลก ณ จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบของกรุงกัวลาลัมเปอร์ และมองเห็นภูเขาเก็นติ้ง อย่าง

ชัดเจนนำท่าน(ขอสงวนสิทธิ์การขึ้นตึกหากกรณีไม่ได้รับคิวขึ้นในเวลาที่เหมาะสม)ช้อปปิ้งย่านสรรพสินค้า

ชั้นนำKLCC ใต้ ตึกในกัวลาลัมเปอร์ สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซึ่งมี

คุณภาพ  และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยา   จีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่เมืองโกตงจาย่า

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง

3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชียที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่าง

มากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์  ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้าน

ชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต

จากระดับน้ำทะเล นำท่านเข้าที่พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด  

เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)  

บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 .. ที่มีเครื่องเล่นที่

ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย

*** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ

ต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน ***


ด้านบน

 

วันที่สาม   เก็นติ้งฯ  - คาเมรอน

เช้ากลางวัน

 

 

ค่ำ

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า  อำลาเก็นติ้ง สู่ สู่คาเมรอน  เพื่อเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์สถานที่พักตากอากาศบนขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางสู่คาเมรอนฯชมไร่พืชผักอันเขียวขจี  นำท่านขึ้นเขาคาเมรอนฯ จากนั้นแวะเที่ยว ”น้ำตก

อีสกันดา"ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาด

ขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทาง

บ้านแวดล้อมด้วยอากาศที่แสนเย็นสบาย 

บริการอาหารค่ำแบบสุกี้หม้อไฟชาบู-ชาบู

จากนั้นหลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว และของฝากท้องถิ่น ที่ตลาดกลางคืน

เข้าที่พัก โรงแรมอิควอทอเรี่ยม ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามตาม แบบสถาปัตยกรรมยุโรป


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  ปีนัง-กรุงเทพฯ

เช้า

 

 

 

 

เที่ยง

 

15.30 น.

17.25 น.

18.05 น.

รับประทานอาหารเช้า สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า   สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง  แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ ไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส  ตื่นตากับพืชพันธ์กระบองเพชร ที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนักและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวนมากมายบนภูเขาสู่สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ แวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะปีนัง เมืองมรดกโลก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านผ่านชมความงามของสะพานปีนังซึ่งข้ามทะเลยาว 13.5กม.ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองจอร์จทาวน์

เมืองหลวงของเกาะปีนัง และทะเลจีนใต้

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะปีนัง 

นำท่านเดินทางกลับโดยสายการการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3546 นำท่านสู่กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1
. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  แอร์เอเชียพร้อมภาษีสนามบิน

2. โรงแรมตามระบุในรายการระดับ 4/ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 3  คืน ห้องละ 2 ท่าน

3. อาหารตามระบุในรายการ  10 มื้อ       

4. หมวกที่ระลึก

5. หัวหน้าทัวร์ไทย1ท่านและมัคคุเทศก์มาเลเซีย1ท่าน               

6. ประกันภัยทุนประกัน 800,000 บ.                                                                                               

7. รถโค้ดปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

8. ค่าเข้าชมสถานที่

9. ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ1 ใบ น้ำหนัก15 ก.ก. 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 15 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
3. ส่วนหนั
งสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ

   จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

   เจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด

5. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตาม

    สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

6. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.