บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

KWL02 ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำลี่เจียง หลงเซิ่น 7 วัน 6 คืน CZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลิน

06.00 น.

 

08.40 น.
12.35 น.
 

16.55 น.
 

18.10 น.
19.30
น.

 

            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่า

            เซาเธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

            เดินทางไปกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362

            เดินทางถึงสนามบินกวางเจา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

            รับประทานอาหารเที่ยงในสนามบิน แล้วเตรียมตัวต่อเครื่องบินไปกุ้ยหลิน

            โดยเที่ยวบินที่ CZ 3236 นำท่านเดินทางเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี

            * ถ้าเที่ยวบิน CZ 3236 (16.55-18.10 น.) เต็ม จะจัดเที่ยวบิน CZ 3303 (20.35-21.35 น.) แทน

            และอาหารเย็นจะจัดให้ที่สนามบินกวางเจา

            เดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิน

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าที่พัก

            พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 

 

วันที่สอง     กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์

เช้า


 

เที่ยง
บ่ายค่ำ   

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน { นำท่านไปถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา แล้วเดินทางสู่เมอร์รี่แลนด์กอล์ฟ & รีสอร์ท (สวนสนุกเล่อหม่านตี้) ศูนย์รวมความสุข ประกอบด้วยสวนสนุกและสนามกอล์ฟ

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งเรือในทะเลสาบหลิง ชมสะพานแขวน สะพานลมฝน ท่าเรือกามเทพ แล้วเข้าสู่เขตสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์  ลืมวัยกรี๊ดกร๊าดสะใจกับเครื่องเล่นมหาสนุกนานาชนิด อาทิ โรเล่อร์คาสท์ ร็อคไคลบิ้ง ล่องแก่งมหาสนุก ชมภาพยนต์ 3 มิติ ฯลฯ แล้วไปสัมผัส การแสดงของชนชาติส่วนน้อยอาลีซาน  (ค่าบัตรไม่รวมเครื่องเล่นบันจี้จัมพ์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญชนิดต่างๆ และการขี่ม้า)

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MERRYLAND GOLF RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว


ด้านบน

 

วันที่สาม เมอร์รี่แลนด์-ถ้ำธารน้ำแข็ง-กุ้ยหลิน-ฝูโบว-เจดีย์เงินทอง-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เช้า
 

 

 

 

 

เที่ยง 
บ่าย
 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เปิดบริสุทธิ์...นำท่านเที่ยวถ้ำใหม่...ใหม่ล่าสุด “ถ้ำธารน้ำแข็ง” ห่างจากสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ประมาณ 10 นาที ท่านจะได้เที่ยวชมหินงอกหินย้อยในอีกมิติที่ถ้ำธารน้ำแข็ง ที่มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ถ้ำนี้ได้ชื่อมาจากการที่นักธรณีวิทยาได้ค้นพบร่องรอยการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งดึกดำบรรพ์ ซึ่งสันนิฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่เมื่อล้านกว่าปีก่อน ขณะเดียวกันนักธรณีวิทยาก็เคยลงความเห็นว่า บริเวณภูเขาน้อยใหญ่ในเขตกุ้ยหลินกวางสีนั้นเคยเป็นภูเขาใต้ทะเลที่พลิกดันขึ้นมาบนพื้นดินเมื่อเปลือกโลกมีการพลิกตัว ดังนั้นข้อสรุปว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นเทือกเขาหิมะสูงชันที่มีธารน้ำแข็งหรือเคยเป็นท้องทะเลโบราณยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการพิสูจน์ นำท่านล่องเรือภายในถ้ำ (20 นาที) แล้วเดินชมหินงอกหินย้อยตระการตาเป็นระยะทาง 1.5 กม. ชมหินรูปพระอ้วนใจดี  หินไข่มุกเรืองแสง  และหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างเหมือนฐานบินลอยน้ำ ฯลฯ ชมธารน้ำใต้ดิน 9 คด 18 โค้ง ที่เชื่อมต่อกับคลองหลิงฉวู่และแม่น้ำหลีเจียง แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองกุ้ยหลิน แวะช้อบปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์ “เป่าฟู่หลิง” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ทุกท่านรู้จักดี

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตราคาร
นำชมเขาฝูโบว เป็นที่รู้จักกันในนาม “เขาสลายคลื่น” เพราะแม้คลื่นลมจะโหมกระหน่ำเข้ามาเพียงใด เมื่อมาพบกับเขาฝูโปแห่งนี้คลื่นนั้นก็จะมลายหายไปจนสิ้น ที่เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มี ถ้ำคืนมุก ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมมีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ นำท่านชมหินลองกระบี่

นำท่านไปชมทะเลสาบหยองซาน ทะเลสาบเล็กๆกลางใจเมืองกุ้ยหลิน ถ่ายรูปกับสะพานคริสตัล ฯลฯ แล้วนำท่านชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** ชวนชิมหัวปลาหม้อดิน

หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี                                 พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

 

วันที่สี่       กุ้ยหลิน-เมืองลับแล-หยางซั่ว-ล่องหลีเจียง (หยางซั่ว-ผู่ลี่-หยังซั่ว)-โชว์จางอวี้โหมว

เช้า


เที่ยง

บ่าย
ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่าที่ต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่หยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

จากนั้น ล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้น หยางซั่ว-ฝู่รี่-หยังซั่ว) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมภูเขารูปร่างแปลกตา ที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** ชวนชิมปลาแช่เบียร์

ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านสู่ อัฒจรรย์ ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

โปรดทราบ เนื่องจากเป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีเวทีบนแม่น้ำ หากมีการประกาศยกเลิกการแสดงเพราะฝนตกหนักหรือระดับน้ำขึ้นสูงมากหรือกรณีอื่นๆ บริษัทฯจะจัดรายการ “ล่องเรือ 4 ทะเลสาบ” ในกุ้ยหลินให้แทน โดยจะจัดให้ในคืนวันที่ห้าหรือวันที่หกของการเดินทาง แต่หากมีการผ่านประตูใช้ตั๋วไปแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการ หรือจัดรายการอื่นแทนได้

         พักที่ NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า  


ด้านบน

 

วันที่ห้า      หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน

เช้า
 

เที่ยง

บ่าย
ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชม ถ้ำเงิน (SILVER CAVE) ถ้ำใหม่ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบ ชมหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่นคือมีความแวววาวและสะท้อนแสงเหมือนเกล็ดเพชร (รับประกันความประทับใจ)

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับกุ้ยหลิน แวะเลือกซื้อของดีเมืองจีน ช้อบปิ้งใบชา และไข่มุกหนานผู่

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง คู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

            หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ได้ชมโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE ที่หยังซั่ว ทางบริษัทฯ จะจัด

            รายการนี้ทดแทน “ล่องเรือชมสี่ทะเลสาบสองแม่น้ำ” (ทะเลสาบซาหู+หลงหู+กุ้ยหู+มู่หลงหู /

            แม่น้ำหลีเจียง+แม่น้ำเถาฮวาเจียง) ชมบรรยากาศค่ำคืนที่สวยงามด้วยแสงสีที่ประดับประดาตาม

            สะพานนับสิบแห่ง เรือจะเลาะลอดใต้สะพานสำคัญในกุ้ยหลิน ชมรูปปั้นนูนต่ำตกแต่งเล่าเรื่องเมือง

            กุ้ยหลิน เรือจะผ่านเข้าสู่ประตูน้ำที่มีการปรับระดับน้ำที่แตกต่าง ระหว่างทะเลสาบและแม่น้ำสองสาย

            พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

 

วันที่หก       กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน

เช้า


 

 

เที่ยง

บ่ายค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่หลงเซิ่น (3 ชั่วโมง) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่า

            เดินทางถึงหลงเซิ่น นำชมวิถีชีวิตของชาวจ้วงที่หมู่บ้านหลงจี๋ ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำ

            ที่คล้ายและเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น แล้วนำท่านชมหลงจี๋หรือ

            สันหลังมังกร แปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นสู่จุดสูงสุดชมวิว “เจ็ดดาวล้อมเดือน” 

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
เที่ยวหมู่บ้านเย้าแดง ชิมชาน้ำมันประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แล้วนำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลินของพื้นเมืองหลงเซิ่น  เหล้าหรือน้ำผึ้งแช่ตัวต่อ แก้โรคไขข้อ ปวดหลัง ปวดขา เห็ดหอมธรรมชาติดอกเล็กๆ ยอดหน่อไม้ตากแห้ง ปลาแม่น้ำตากแห้ง ฯลฯ กลับกุ้ยหลินแวะเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ชั้นนำของจีน

            รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

เช้า
11.30 น.
15.40 น.

16.40 น.
19.40 น.
2
1.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ถ้ำขลุ่ยอ้อหรือหลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน ถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำ 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญที่สุดคือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จเยือนกุ้ยหลิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมแพะเย็นซานตง

            เดินทางกลับกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3259

            ถึงสนามบินกวางเจา เตรียมต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361

            เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)

2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่

3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

7. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงYR, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ YQ)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

5. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปไกด์
ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.