บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์ลาว
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

ทัวร์ลาว
    Home>  ทัวร์ลาว

 อยากไป..ประเทศไหน? โปรแกรมไหน?
 

ทัวร์ลาว Laos Tour
         
ทัวร์ลาว หากท่านได้ไป ประเทศลาว เยี่ยมชมบ้านพี่-เมืองน้องอย่างประเทศลาวแล้วละก็ บางท่านอาจนึกถึง ทัวร์หลวงพระบาง แต่ แท้จริงแล้ว ลาวมิได้มีที่ทัวร์เที่ยวโด่งดัง เฉพาะ หลวงพระบาง เท่านั้น เพราะนอกจากหลวงพระบางแล้วทัวร์ลาว ในทางตอนใต้ของลาว ที่นครจำปาสัก นั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ และทัวร์ลาว โด่งดังบนดินแดนแห่งธรรมชาติของประเทศลาวที่ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของ น้ำตกคอนพะเพ็ง และ น้ำตกตาดผาส้วม อันสวยงาม ชมปราสาทหินสมัยขอม โบราณ ศิลปะแบบบาปวน ซึ่งสร้างก่อนนครวัดที่ ปราสาทหินวัดพู มรดกโลก แห่งที่ 2 ของ ลาวเมืองหลวงคือพระบาง มีโบราณสถานเก่าแก่ที่น่าสนใจมากมาย ลาวมีโบราณสถานเก่าแก่ที่น่าสนใจมากมาย พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิตของลาว นมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและทัวร์เที่ยวชม หอพระ หลังจากนั้นเดินขึ้นบันได 328 ขั้นทัวร์เที่ยวชม พระธาตุพูสี ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองพร้อมชมวิวเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็น ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางทัวร์เที่ยวชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงของลาว ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่าง มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ แล้วพาคณะทัวร์ล่องเรือกลับสู่ บ้านช่างไห ทัวร์ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านของลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบางงามมากมาย วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ทัวร์เที่ยวชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวชมหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชะอุ่ม ร่วมทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง      

เพิ่มเติมความรู้ หลวงพระบาง
ประวัติศาสตร์
ทัวร์หลวงพระบาง
         หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองชวา และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอ ซึ่งถือเป็น ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทอง เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 - พ.ศ. 1916) เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน ซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเสียมเรียบ และนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรขึ้น ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นมา
มรดกโลก
         วัดเชียงทอง ตัวอย่างสถาปัตยกรรมล้านช้าง ณ เมืองพระบางหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรืออันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักษ์รักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(...จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี...)

ทัวร์ลาว LPQ01 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  PG
ทัวร์ลาว LPQ02 ทัวร์ลาว อุดรฯ - เวียงจันทร์ - หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน DD
ทัวร์ลาว LPQ03 ทัวร์ลาว อุบลฯ - ช่องเม็ก - จำปาสัก 5 วัน 4 คืน BUS

--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]


April Holiday  TAT No : 11/3081
159 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
โทร :02-1806118 แฟ๊กซ์ :02-1806137 Hotline:085-1990638, 086-3308286
E-mail :sales@aprilholiday.com website : www.aprilholiday.com

LINE: @aprilholiday        

ด้านบน


 Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.