บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 

SEL03 ทัวร์ i Trendy Korea 5 วัน 3 คืน OZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร ( ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ )

20.30 น.

 

22.45 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข ..

เคาน์เตอร์ .. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน OZ เที่ยวบิน OZ742 บริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
 

 

วันที่สอง  สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ARARICHON TRADITIONAL VILLAGE – RAIL BIKE

05.50 น.

 

 

 

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

ค่ำ 

ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกา ของ

ท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบิน

นานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นสนามบินที่ดีอันดับต้น ๆ ของโลก  นำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะ

ส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง “The Winter Love Song”

หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตั้ง

ตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้

ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตาม

อัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี - อาหารเลื่องชื่อของเมือง

ชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกันบน

กะทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง  เมื่อทานใกล้หมด

จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป)

นำท่านชม ARARICHON TRADITIONAL VILLAGE เป็นเมืองชนบทที่เงียบสงบและผู้คนชาวอารีรังที่

น่ารักและใจดีวิถีชิวิตของผู้คนกับการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะผักสดอร่อยสำหรับการทำกิมจิโดยเฉพาะ

คู่ไปกับการอนุรักษ์เพลงโบราณพื้นบ้านเกาหลี“อารีรัง อารีโย”เยี่ยมหมู่บ้านอารีรัง อารีชอน ที่ประกอบไป

ด้วย 6 หมู่บ้านพื้นเมือง แบบโบราณเกาหลี สไตล์โอ๊คบาร์ท ที่พักแบบบิมมับ และร้านน้ำชาแบบดั้งเดิม

คูน้ำ คันวิดน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนา และสนุกกับการตามรอยเรื่องราวของชนชั้นสูงศักดิ์ที่ต้องตกอับ

กลายเป็นชนชั้นธรรมดาที่เราจะได้ทั้งความสนุกและคติสอนใจ

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนานกับการปั่นจักยานบนทางรถไฟที่ RAIL BIKE ปั่น

จักรยานแบบพิเศษ ไปตามรางรถไฟเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับ

ธรรมชาติอันสวยงามผ่านขุนเขา ลำธาร น้ำตก อุโมงค์ทะลุภูเขา ทิวสน ทุ่งนา และแปลงผักของเกษตรกร

ชาวเกาหลีที่ขนาบอยู่ริมสองฝั่งน้ำ และด้วยเส้นทางที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขาทำให้ท่านไม่ต้อง

เหน็ดเหนื่อยกับการปั่นจักรยานมากนัก ขากลับนั่งรถไฟหัวรถจักรแบบโบราณชมวิวอีกรอบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (แฮมุนทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา

หมึก และเครื่องเคียงต่างๆถูกนำมารวมมิตร จัดเรียงอย่างสวยงามแบบหม้อไฟชาบู เมื่อน้ำเดือดนำอุด้งใส่

ลงในหม้อ รับประทานคู่กับข้าวสวย เครื่องเคียงและน้ำจิ้มคันจัง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YONGPYUNG RESORT หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดวาวูจองซา -ป้อมฮวาซอง

เช้า

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลินเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายของเอเวอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู สุกี้เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียง

ต่างๆเช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน

เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อม

ข้าวสวยร้อน  น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)

จากนั้นนำท่านเดินท่านสู่จากนั้นนำทุกท่านนมัสการไหว้พระณ วัดวาวูจองซา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1970

ภายในวัดเป็นที่รวมของรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากกว่า 3,000 ชิ้นซึ่งหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อ

เสียงมากที่สุดคือเศียรของพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ที่มีความสูง 8 เมตรซึ่งถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีพระนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนอีกด้วย วัดวาวูจองซาเพื่อสักการะพระเศียรของ

พระพุทธรูปขนาดมหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูป

องค์เล็ก ๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่

ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บ

รักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา      โอลิมปิค ในปี ค..1988 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง ที่

ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอนป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอนสร้างขึ้นด้วยหิน

และอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปีค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่

 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจน

สิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตรประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูก

ทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือน

ธันวาคม พ.ศ 2540 ให้ท่านอิสระได้ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จัก

กันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้น

พอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความ

ชอบ  เสริฟ์พร้อมน้ำซุปสาหร่าย)

นำท่านเดินทางสู่  LAKE HILL RESORT หรือเทียบเท่า 


ด้านบน

 

วันที่สี่       พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - HI JUMP SHOW -- ตลาดทงแด  

เช้า


 

เที่ยง 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชม ชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริย์ในสมัยอาณาโซซอนที่ตำหนักทองและความสวยงามของพลับพลากลางน้ำที่ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ตำหนักที่บรรถมของกษัตริย์และราชินี ต่อด้วยเข้าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลีทั้งชายหญิงตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชิวิตพร้อมเรียนรู้ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต ชมเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องมือทำมาหากินของคนเกาหลีรวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมต่างๆได้ใน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี จากนั้นถ่ายรูปคู่นกฟีนิกซ์และชมความสวยงามของ บ้านประธานาธิบดีหรือ บูลเฮาท์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “พูลโกกิ” หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ

ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผัก

กะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น) นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแล

โสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์

โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว จากนั้นนำ

ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ  DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ

อาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี

SULHWASOO และ Hera, the Face Shop...

จากนั้นนำท่านสู่ IBK JUMP THEATRE เพื่อชม HI JUMP SHOW (www.hijump.com) เป็นโชว์การ

แสดงอันดับหนึ่งของเกาหลีซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีเป็นการแสดงประยุกต์ของ

ชาวเกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วมสมัย เทควันโด คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ

และความสนุกสนาน แก่ทุกท่าน 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู “พูลโกกิ” หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลายสามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนานมีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืนสินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE, ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

นำท่านเข้าสู่  Syokyo Hotel หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   SEOUL TOWER – TEDDY BEAR MUSEUM – อเมทิส - เมียงดง - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพ  

เช้า
 

 

 

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

 

18.20 น.
22.0
5 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอย โซลทาวเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนได้ด้วยตัวมันเอง นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอัน สวยงามรอบ ๆ กรุงโซล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดชนชาติ และบรรพบุรุษของคนเกาหลีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท้ดดี้ แบร์ น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยแต่ละโซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่าความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางตัวตุ๊กตาหมีน่ารัก ซึ่งอยู่ในอิริยาบทต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้อาทิโซนพระราชพิธีและงานพิธีกรรมต่างฉากหมีเต้นบีบอยฉากงานเลี้ยงงานแต่งงานและอีกมากมายหลาอิริยาบทที่รอคอยให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก อยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไปโดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหาร

เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่

จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น

ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)

ชม โรงงานพลอยสีม่วง อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึก ที่มีค่าให้

แก่คนที่คุณรัก  จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ย่าน เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำ

ของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลาก

หลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE

HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น

รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว

เกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะซุปเปอร์มาเก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต

กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน

เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบิน OZ เที่ยวบิน OZ742 บริการอาหาร เครื่องดื่มบน

เครื่องบิน

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

-     2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)**

    **กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..

-     3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถนำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 20,000  วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)

-     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ

-     5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

         จลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี

-     6. ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)

หมายเหตุ
1. PASSPORT ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

      2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

      3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้

          ทราบล่วงหน้า

      4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ

          หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้

      5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมือง

         จากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  

      6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่

         สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

      7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.